ලන්ඩන් ගිය බන්ඩලාගේ කථා

Posted: July 3, 2011 in Uncategorized

ලන්ඩන් ගිය බන්ඩලාගේ කථා ලතා අතරේ බජට් එක පාස් වෙලා. ජනතාවට හුළං. රාජපක්ෂ ජනාධිපතිගෙ ලන්ඩන් අලකලන්චිය ගැන එක එක කතන්දර කියවෙනව, එකෙ එක්කෙනාට ඇඟිලි දික් වෙනවා. ඒත් මේ සමස්ත සිදුවීම දිහා හරියට බැලුවොත් පේන්නෙ අපේ රට ගමන් කරන මහා අර්බුදයෙම හැඩතලම තමයි.  

මේ වගේ දැනදැනම උගුලට ගිය තකතීරු තීරණ ගත්තෙ කව්ද කියන එකයි දැන් තියෙන ප්‍රශ්ණෙ.  සමහරු කියන්නෙ මේක අර මිනිස්සුන්ගෙ මුදල් කෝටි ගනන් වියදම් කරල ජනධිපතිගෙයි, රටෙයි ප්‍රතිරූපෙ නංවන්න කියල කුලියට ගත්ත කොම්පැනියෙ වැඩක්ලු. තව සමහරුන්ට අනුව මේක එංගලන්තෙ හිටපු තානාපතිවරියගෙ පුද්ගලික උවමනාවට කරපු වැඩක්ලු.

කාගෙ මොන උවමනාව උනත් ප්‍රශ්ණෙ ඒක නෙමෙයි. මේකෙන් පේන්නෙ අපේ රට කරවන තැන පිරිල ඉන්න කේවට්ටයන්ගෙ මොලේ තරම තමයි. රාජපක්ෂ හරි වෙන කවුරුහරි පුද්ගලයෙක් විදිහට කොහේ ගිහින් ඇන ගත්තත් අපිට කමක් නැහැ. ඒත් රටේ ජනාධිපති මේ විදිහට ඇන ගත්තම නෝංඩි වෙන්නෙ මුලු රටමයි.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s